Return to site

3 edycja Inkubatora pomysłów - ocena tzw. WPRI

15 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej tzw. Wstępne Plany Rozwoju Innowacji, przygotowane przez uczestników i uczestniczki 3 edycji Inkubatora pomysłów. Do dalszej współpracy wybraliśmy 24 pomysły.

Inkubator pomysłów, który prowadzony jest przez Stocznię, miasto Gdynia, m.st. Warszawę oraz firmę Ecorys sp. z.o.o w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, wspiera w rozwoju nowatorskie pomysły pomagające osobom, którym trudno jest samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz ich opiekunów.

Wstępne Plany Rozwoju Innowacji to dokumenty, które innowatorzy uczestniczący w naszym Inkubatorze przygotowują w trakcie pierwszych miesięcy naszej współpracy. Opisują w nich (w sposób zdecydowanie bardziej szczegółowy niż we wstępnych zgłoszeniach) swoje pomysły na innowacje. Odpowiadają m.in. na kluczowe pytania dotyczące tego, czyje i jakie problemy pomoże rozwiązać dana innowacja, jak ona ma działać w docelowej wersji, jak może być finansowana.

Do dalszej współpracy zaprosiliśmy autorów 24 pomysłów. W najbliższych tygodniach przygotują oni szczegółowe planu testowania swoich innowacji, czyli tego co i w jaki sposób zostanie sprawdzone w praktyce w ciągu 6 miesięcy. Spośród innowatorów, którzy przygotują takie plany wybierzemy tych, którym przyznamy granty na przeprowadzenie takiego pilotażu.

Decyzją członków i członkiń Komisji do kolejnego etapu rozwijania innowacji zostali zaproszeni autorzy następujących pomysłów:

 1. Pomysł: Proste i pomocne
  Innowator: NZOZ Centrum Aizheimerowskie
  Liczba punktów: 77,88
 2. Pomysł: Wyzwania życia
  Innowatorka: Klaudia Wos
  Liczba punktów: 76,38
 3. Pomysł: Lokator
  Innowator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Liczba punktów: 71,38
 4. Pomysł: Nowy model działania hospicjum domowego na terenach wiejskich
  Innowator: Paweł Grabowski, Hospicjum Proroka Eliasza 
  Liczba punktów: 69,88
 5. Pomysł:  Seniorat - i co dalej?
  Innowator: Fundacja Adapa
  Liczba punktów: 69,75
 6. Pomysł: My też jesteśmy rodzicami
  Innowator: Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia"
  Liczba punktów: 68,75
 7. Pomysł:  Metoda Montessori dla osób z chorobą Alzheimera - inna wizja opieki
  Innowatorka: Monika Stroińska, Centrum Montessori Senior
  Liczba punktów: 68,38
 8. Pomysł: Sztafeta Pokoleń
  Innowator: Caritas Diecezji Łódzkiej
  Liczba punktów: 68,13
 9. Pomysł: Podrzuć sąsiada do cerkwi, podrzuć sąsiadkę do kościoła
  Innowator: Paweł Grabowski, Hospicjum Proroka Eliasza 
  Liczba punktów: 66,63
 10. Pomysł: Technologia jest OK. Czyli niepełnosprawni sprawni w mieście i sieci 
  Innowatorki: Anna Maszke, Jola Kania
  Liczba punktów: 68,13
 11. Pomysł: Ilustrowana publikacja  psychoedukacyjna na temat zaburzeń lękowych
  Innowator: Łódzka Fundacja Psychoterapii
  Liczba punktów: 65,88
 12. Pomysł: Otwarta kuchnia miejska
  Innowatorka: Anna Niedziałkowska
  Liczba punktów: 65,75
 13. Pomysł: Meble edukacyjne dla dzieci niewidzących i słabowidzących 
  Innowator: Dariusz Luśtak
  Liczba punktów: 65,50
 14. Pomysł: Centrum Terapii Montessori
  Innowatorka: Małgorzata Kalemba, Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek”
  Liczba punktów: 65,00
 15. Pomysł: ActiveB@nki
  Innowatorki: Teresa Truch i Karolina Szaton, Stowarzyszenie Siedlisko
  Liczba punktów: 64,75
 16. Pomysł: Dbalnia
  Innowatorka: Katarzyna Sadło
  Liczba punktów: 62,00
 17. Pomysł: Care Exchange. Aplikacja dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Innowator: Łukasz Koperski
  Liczba punktów: 59,63
 18. Pomysł: Historia naszego miejsca. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń
  Innowatorki: Katarzyna Anielska i Magdalena Błeńska, Fundacja WspólDzielnia
  Liczba punktów: 59,27
 19. Pomysł: Współdzielenie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki zastosowaniu aplikacji car-poolingowej
  Innowator: Duszan Augustyn
  Liczba punktów: 57,38
 20. Pomysł: Jestem bezpieczny
  Innowator: Rafał Skrzypczyk
  Liczba punktów: 56,63
 21. Pomysł: Niewidzialna ręka - XXI wiek
  Innowator: Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW”
  Liczba punktów: 56,50
 22. Pomysł: Specjaliści w każdym calu Twojego domu
  Innowator: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria
  Liczba punktów: 54,25
 23. Pomysł: Trzecie oko
  Innowator: Adam Poholski, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Koło Słubice
  Liczba punktów: 54,13
 24. Pomysł: Wolontariat sąsiedzki
  Innowator: Elżbieta Rajczak
  Liczba punktów: 51,75

Decyzją członków i członkiń Komisji do kolejnego etapu rozwijania innowacji nie zostali zaproszeni autorzy następujących pomysłów:

 1. Pomysł: EPI - centrum wsparcia
  Innowator: Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
  Liczba punktów: 51,00
 2. Pomysł: Kreator zmysłów
  Innowator: Fundacja Zmiany
  Liczba punktów: 47,75
 3. Pomysł: Stopy to podstawa
  Innowator: Magdalena Florczak-Sitkowska
  Liczba punktów: 42,38

Możliwość odwołania

Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 20. Regulaminu 3. naboru do Inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do inkubatora (decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia), drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub na piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu. Ewentualne odwołania będą rozpatrywane w toku dyskusji w gronie członków komisji i przedstawicieli Grantodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 roboczych od daty upływu terminu składania odwołań. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.

 

Formularz odwołania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly