Return to site

Granty na przetestowanie 8 pomysłów na innowacje społeczne

Wiemy już, które zespoły otrzymają granty na sprawdzenie w praktyce swoich pomysłów na innowacje społeczne.

30 października 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie komisji, która zadecydowała o wyborze pomysłów na innowacje społeczne, których autorzy otrzymają granty na sprawdzenie w praktyce skuteczności swoich pomysłów.

W ramach Inkubatora pomysłów, który prowadzony jest przez Stocznię, miasto Gdynia, m.st. Warszawę oraz firmę Ecorys sp. z .o.o w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” wspieramy w rozwoju nowatorskie pomysły wspierające w codziennym życiu osoby, którym trudno jest samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz ich opiekunów.

Spośród 12 ocenionych tzw. indywidualnych specyfikacji innowacji 8 uzyskało pozytywną opinię komisji i to ich autorzy otrzymają wsparcie finansowe na przetestowanie swoich pomysłów. Testy rozpoczną się na początku 2018 r.

Kto otrzyma granty?

Pomysły na innowacje społeczne, które otrzymają granty w ramach 2. edycji Inkubatora pomysłów:

 1. Nazwa pomysłu: Oswajanie dorosłości 2017
  Innowator: Gdyńska Fundacja "Dom marzeń"
  Liczba punktów:
  60,92
 2. Nazwa pomysłu: W Labiryncie Dorosłości
  Innowator: Fundacja Świat Wrażliwy
  Liczba punktów: 60,69
 3.  Nazwa pomysłu: Tyflograficzna interaktywna gra
  Innowator: Fundacja Szansa dla Niewidomych
  Liczba punktów: 59,92
 4. Nazwa pomysłu: Smaczne Babcie
  Innowatorzy: Piotr Czarnojańczyk,  Robert Kłosowski,  Petros Tovmasyan
  Liczba punktów: 58,38
 5. Nazwa pomysłu: Mam nadmiar
  Innowatorka: Ewelina Mikuła
  Liczba punktów: 52,77
 6. Nazwa pomysłu: Liderzy wsparcia
  Innowator: Fundacja Poland Business Run
  Liczba punktów: 52,31
 7. Nazwa pomysłu: Relacje jako klucz do dobrego funkcjonowania w pracy
  Innowator: Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka Partnerska Lekarzy
  Liczba punktów: 52,15
 8. Nazwa pomysłu: Odwiedziny
  Innowatorzy: Małgorzata Hubicka
  Liczba punktów: 49,54

Pomysły na innowacje społeczne, które nie otrzymają grantów w ramach 2. edycji Inkubatora pomysłów:

 1. Nazwa pomysłu: Teatr Alzheimerowski
  Innowator: NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie
  Liczba punktów: 40,77
 2. Nazwa pomysłu: Na obiad do dziadków
  Innowator: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
  Liczba punktów: 40,08
 3.  Nazwa pomysłu: WisDORM
  Innowator: Piotr Wojda
  Liczba punktów: 40,69
 4. Nazwa pomysłu: Wędrowny Klub Seniora
  Innowator: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
  Liczba punktów: 40,08    

Możliwość odwołania

Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 27 Regulaminu 2. naboru do Inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji oceniającej projekty innowacji społecznych i przyznającej granty pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników decyzji komisji o przyznaniu grantów na testowanie innowacji.

Odwołania można przesyłać drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia).

Ewentualne odwołania będą rozpatrywane w toku dyskusji w gronie członków komisji i przedstawicieli Grantodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 roboczych od daty upływu terminu składania odwołań. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.
Formularz odwołania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly