Return to site

Nagrody dla inicjatyw doceniających wiedzę osób z demencją

Do 28 maja można przesyłać zgłoszenia do konkursu, w ramach którego nagrodzone zostaną najlepsze inicjatywy doceniające wiedzę osób chorych na demencję.

Organizatorem konkursu jest European Foundations' Initiative on Dementia, która chce docenić (promować i upowszechnić) projekty, których celem jest tworzenie warunków i szans do:

  • słuchania osób z demencją, doceniania ich wiedzy i wzmacniania ich;
  • szanowania godności, autonomii i prawa do samodecydowania osób cierpiących na demencję we wszystkich stadiach tej choroby;
  • wspierania osób z demencją w wyrażaniu swoich oczekiwań i potrzeb związanych ze sposobem leczenia i opieki;
  • wzmacniania głosu i uczestnictwa osób z demencją (np. w ich życiu osobistym, społeczności lokalnej, sąsiedztwie, szpitalu, domu opieki);
  • organizowania i wspierania samopomocowych grup osób chorych na demencję.

Nagrody

Nagrody (w wysokości do 10 tysięcy EUR) otrzyma 10 organizacji.

Zgłoszenia i harmonogram

Do 28 maja należy przysłać krótkie zgłoszenie dotyczące realizowanej inicjatywy, korzystając z formularza dostępnego tutaj. Zgłoszenie może być przygotowane w języku ojczystym instytucji/osoby zgłaszającej.

Następnie we wrześniu 2017 r. autorzy najlepiej ocenionych inicjatyw zostaną poproszeni o wypełnienie pełnych wniosków, a na ich podstawie zostaną wyłonieni laureaci (listopad 2017).

 

Przyznanie nagród odbędzie się w styczniu 2018 r.

Więcej informacji

Więcej informacji o nagrodzie dostępnych jest tutaj: http://www.efid.info/awards-2017/

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly