Return to site

Podsumowanie seminarium
"Kręte drogi innowacji społecznych"

Ścieżki, po których kroczą innowatorzy społeczni, nie są ani proste i ani identyczne. Zawierają jednak wiele podobnych epizodów i etapów.
Istnieją też narzędzia i techniki, która pozwalają sprawniej i efektywniej przez nie przechodzić.

W trakcie seminarium "Kręte drogi innowacji społecznych", które odbyło się 23 marca 2017 r. w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych w Warszawie próbowaliśmy przeanalizować wspólnie z uczestnikami różne etapy rozwoju innowacji społecznych.

Na początku Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” opowiedział o różnych nieoczywistościach spirali innowacji społecznych i przystankach w poruszaniu się po niej.

Prezentacja, którą wykorzystywał Kuba w trakcie opowieści znajduje się tutaj.

fot. Wojtek Radwański

Następnie posłuchaliśmy o dwóch konkretnych przykładach innowacji, których twórcom udało się przekroczyć bardzo trudną granicę pomiędzy jednorazowym wdrożeniem, a działaniem na szeroką skalę.

Najpierw o wprowadzaniu i upowszechnianiu standardów opieki okołoporodowej opowiedziała pani Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku. Mówiła zarówno o tym po co i jak zaczynali, jak testowali, jak przekonywali, jak sprawili, że coś, co na początku było traktowane jako dość dziwne i nieoczywiste, stało się rozwiązaniem, które, większość uznaje za absolutną normę. I o wyzwaniach, z którymi obecnie przychodzi im się mierzyć.

fot. Wojtek Radwański

Następnie swoimi doświadczeniami z inicjowania i promowania Karty dużej rodziny podzieli się z uczestnikami spotkania pani Teresa Kapela oraz pan Paweł Woliński ze Związku Dużych Rodzin "Trzy plus". Oni także opowiadali o tym, jakie były ich motywacje i początki, jak udało się przekonać pierwsze samorządy do wprowadzenia Karty, jak przez kilka lat niewiele więcej udało się zrobić, jaka była rola rozwiązań legislacyjnych, jak w pewnym momencie liczba samorządów gwałtownie wzrosła, jak obecnie funkcjonuje Karta, która jest nie tylko rozwiązaniem funkcjonującym na szczeblu poszczególnych samorządów, ale także ogólnopolskim.

fot. Wojtek Radwański

fot. Wojtek Radwański

W drugiej części seminarium odbyły się trzy warsztaty, w trakcie których rozmawialiśmy w sposób bardziej dokładny o trzech z sześciu etapów rozwoju innowacji społecznych.

 1. Maja Durlik ze Stoczni poprowadziła warsztat dotyczący diagnozowania potrzeb i problemów;
 2. Ewa Stokłuska ze Stoczni poprowadziła warsztat dotyczący formułowania wstępnych pomysłów i propozycji;
 3. Agnieszka Sikorska z engage warsaw poprowadziła warsztat dotyczący przygotowywania i sprawdzania prototypów.

fot. Wojtek Radwański

W trakcie warsztatów prowadzące opowiadały o specyfice tych etapów, przedstawiły także przykłady konkretnych narzędzi, które można w ich trakcie wykorzystywać, by pomóc w lepszym dopracowaniu pomysłów na innowacje społeczne. Udało się także (choć w dużym skrócie i pośpiechu) przetestować wspólnie z uczestnikami niektóre z nich.

Poniżej zamieszczamy prezentacje wykorzystywane w trakcie tych warsztatów. W każdej z nich znajdują się przykłady narzędzi, które w naszym przekonaniu warto stosować na tych etapach.

fot. Wojtek Radwański

Prezentacje z warsztatów:

W seminarium uczestniczył także Jakub Oniszczuk, który na bieżącą zapisywał graficznie to, o czym rozmawialiśmy w trakcie spotkania. Poniżej zamieszczamy efekt jego pracy.

Materiały dodatkowe

 1. Program seminarium w dużej mierze bazował na tzw. spirali innowacji społecznych, która została wyczerpująco opisana w 2010 r. w "Open book on social innovation", wydanej przez brytyjskie organizacje NESTA i Young Foundation. Publikacja ta dostępna jest także w bibliotece na stronie innowacjespoleczne.org.pl.
 2. W trakcie spotkania wspominaliśmy o publicznie dostępnych bazach zawierających opisy innowacji społecznych. Tutaj znajdziecie listę tych najbardziej popularnych.
 3. W czasie warsztatu dotyczącego tworzenia prototypów Agnieszka Sikorska wspominała o  narzędziach przydatnych na tym etapie. Poniżej podlinkowujemy dwa z nich:
  - narzędzie do tworzenia propozycji wartości
  - narzędzie do budowania ścieżki usługi
 4. Zdjęcia z seminarium znajdują się tutaj.

Seminarium "Kręte drogi innowacji społecznych" to jeden z elementów projektu "Innowacje na ludzką miarę", realizowanego przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, miastem stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly