Return to site

Samaritan Mobile Care Complex

Istota przedsięwzięcia:

Działalność opiera się na świadczeniu na terenie Łotwy mobilnej opieki nad osobami starszymi, które mieszkają na obszarach wiejskich i mają utrudniony dostęp do publicznych instytucji świadczących podobne usługi. Służy poprawie jakości życia osób starszych poprzez zaspokojenie ich potrzeb higienicznych, a także otocznie ich opieką psychologiczną.

W ramach przedsięwzięcia wykorzystywanych jest sześć specjalnych samochodów wyposażonych w podstawowe urządzenia sanitarne (m.in. toaleta, pralka). Samochody wraz z załogą są w stanie dotrzeć w wiejskie rejony kraju w celu obsługi swoich podopiecznych. Osoby objęte opieką mogą skorzystać także z przycisku alarmowego, który informuje konsultanta w siedzibie organizacji o wezwaniu pomocy.

Model finansowy przedsięwzięcia polega na stałych opłatach ponoszonych przez władze samorządowe, które chcą, aby na ich terenie usługa była realizowana.

Projekt dotarł do finału konkursu European Social Innovation Competition 2015.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly