Return to site

Wyniki rekrutacji do inkubatora

W dniu 25 listopada 2016 roku w Gdyni odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej i partnerstwa naszego projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", w trakcie którego sformułowano ostateczne oceny pomysłów na innowacje zgłoszonych w 1. edycji naboru do naszego inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Komisja rekrutacyjna rekomendowała do objęcia wsparciem w ramach pierwszego cyklu pracy inkubatora 18 spośród 50 zgłoszonych pomysłów.
Są to (w kolejności alfabetycznej):

1. Bezpłatna Telewizja Internetowa Głuchych – dostęp do informacji o każdej porze

2. „Czułość” – modelowe miejsce dostępne dla wszystkich

3. Czytanie na drugie śniadanie #książkinareceptę

4. Decydownia – Informatyczny System Wspomagający Podejmowanie Decyzji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

6. Elastyczny transport

7. Grywalizacja

8. Intelekt bez ograniczeń

9. JAK?

10. Mistrzowie są wśród nas

11. Mobilne Usługi Kosmetyczne (nazwa robocza)

12. Razem

13. Spinka/Spinacz

14. Społeczny ogród miejski – hortiterapia

15. Stara szkoła czyli jak słuchać seniorów, by usłyszeć ich potrzeby i rozwiązania

16. System Asystentury Satelickiej – Wsparcie osób zależnych we swobodnym przemieszczaniu się między indywidualnym domostwem a otoczeniem publicznym

17. Wspieram Ciebie, wspierasz mnie

18. Zagrody opiekuńcze w Wioskach Tematycznych Krainy Rawki
 

Pełna lista wyników 1. edycji naboru do inkubatora

W tym tygodniu zostaną ustalone z pomysłodawcami szczegóły indywidualnego wsparcia w ramach inkubatora, które ruszy już od grudnia br.
Zgodnie z Rdz. II pkt 13 Regulaminu pierwszego naboru do inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do inkubatora (decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia), drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub na piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu. Odwołania są rozpatrywane przez organizatorów naboru w terminie 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania odwołania. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.
Formularz odwołania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly