Return to site

Znamy uczestników 3. edycji Inkubatora pomysłów

Autorów aż 32 pomysłów na innowacje społeczne (spośród 102, które otrzymaliśmy) zaprosimy do wspólnej pracy w ramach 3. edycji Inkubatora pomysłów.

22 listopada 2017 r. w Gdyni odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, w trakcie którego sformułowano ostateczne oceny pomysłów na innowacje społeczne zgłoszone w ramach 3. edycji naboru do Inkubatora pomysłów.

W ramach Inkubatora pomysłów, który prowadzony jest przez Stocznię, miasto Gdynia, m.st. Warszawę oraz firmę Ecorys sp. z.o.o w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, wspieramy w rozwoju nowatorskie pomysły pomagające osobom, którym trudno jest samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz ich opiekunów.

Członkowie komisji rekomendowali do objęcia wstępnym wsparciem Inkubatora 32 spośród 102 pomysłów, które zostały zgłoszone

Jakie pomysły będziemy wspierać?

Do współpracy w ramach Inkubatora pomysłów zaprosiliśmy autorów następujących pomysłów (w kolejności alfabetycznej):

1. ActivBanki

2. Bank Czasu

3. Care Exchange. Aplikacja dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Centrum Terapii Montessori

5. Domowa terapia dla seniora

6. EPI - centrum wsparcia

7. Historia naszego miejsca. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń

8. Ilustrowana publikacja psychoterapeutyczna dla pacjentów, opiekunów, pracowników medycznych i społecznych.

9. Jestem bezpieczny

10. Kokon na żywo- szkolenia dla opiekunek niewidomych seniorów

11. Kompleksowe wsparcie dla osób nieuleczalnie chorych i ich opiekunów na wiejskich terenach wschodniego Podlasia

12. Lokator

13. Meble dostosowane do potrzeb dzieci niewidzących i słabowidzących

14. Metoda Montessori dla osób z choroba Alzheimera - inna wizja opieki

15. Niepełnosprawni sprawni w sieci i mieście

16. Niewidzialna ręka - XXI wiek

17. Otwarta kuchnia miejska

18. Podrzuć sąsiada do cerkwi, podrzuć sąsiadkę do kościoła

19. Republika Listów Osób Fascynujących

20. Salon Izabeli

21. Samodzielność osoby niepełnosprawnej intelektualnie na wsi realizowana w oparciu o prowadzenie małego gospodarstwa domowego w miejscu pochodzenia

22. Seniorat - i co dalej ?

23. Specjaliści w każdym calu Twojego domu

24. Stopy to podstawa

25. Sztafeta Pokoleń

26. Trudne sprawy

27. Trzecie Oko

28. Turniej o zdrowie

29. Wolontariat sąsiedzki

30. Wsparcie dla rodziców z niepełnosprawnością

31. Wspólnie dla innych

32. Współdzielenie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki zastosowaniu aplikacji car-poolingowej

Możliwość odwołania

Z autorami wszystkich zgłoszonych pomysłów, którzy brali udział w rozmowach rekrutacyjnych, skontaktujemy się jeszcze indywidualnie i przekażemy informacje o wynikach oceny drogą mejlową, a tym, którzy zostali wybrani do pracy w inkubatorze, przekażemy pierwsze informacje na temat szczegółów indywidualnego wsparcia w ramach inkubatora.

Zgodnie z Rdz. IV pkt 13. Regulaminu 3. naboru do Inkubatora pomysłów (innowacji społecznych), od decyzji komisji rekrutacyjnej pomysłodawcom przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do Fundacji Stocznia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do inkubatora (decyduje data wpływu odwołania do Fundacji Stocznia), drogą elektroniczną na adres innowacje@stocznia.org.pl lub na piśmie na zamieszczonym poniżej formularzu. Odwołania są rozpatrywane przez organizatorów naboru w terminie 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania odwołania. Od negatywnej decyzji rozstrzygającej złożone odwołanie, nie przysługują pomysłodawcy dalsze środki odwoławcze.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly