Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Animator więzi

Innowacja polega na zapewnieniu mieszkańcom domów opieki dodatkowego wsparcia w osobie Animatora Więzi, który pomaga mieszkańcom w drobnych, ale ważnych sprawach. Ułatwia także komunikację między rodzinami mieszkańców a pracownikami, a także między samymi mieszkańcami, występując w roli bezstronnego obserwatora czy mediatora. »