• Innowacje społeczne

  Dzisiaj nie wystarczy chcieć naprawić świat - ważne by umieć to robić sprawnie, szybko i "sprytnie". Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące - choć skuteczne - rozwiązania zastępować nowymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych - chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne, na naprawę choćby małego wycinka rzeczywistości.

  To, co odróżnia innowacje społeczne od innowacji innego rodzaju, to to, że społeczne są zarówno ich cele, jak i środki, które wykorzystują. Krótko mówiąc - tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

 • Przykłady innowacji społecznych

  Jesteśmy przekonani, że w myśleniu o tym czym są i jak wspierać innowacje społeczne, jak w praktycznym projektowaniu nowych rozwiązań, przydatne mogą być przykłady i inspiracje. Zebraliśmy poniżej kilka z nich. Ten zbiór będziemy sukcesywnie rozbudowywać i bardzo liczymy na Wasze podpowiedzi co jeszcze warto opisać.

  Program Aconchego

  Prowadzony w Portugalii program polega na łączeniu studentów poszukujących mieszkania z osobami starszymi, które dysponują wolnymi pokojami w swoich domach. Młode osoby mają dzięki temu możliwość bezpłatnego noclegu, a osoby starsze towarzystwo drugiej osoby w swoim własnym domu.

  Więcej

  Stolik pamięci

  „Stolik pamięci” to narzędzie wspierające aktywizację osób starszych poprzez dostarczanie im w przystępny i atrakcyjny sposób różnego rodzaju zasobów wiedzy i kultury, z którymi mieli do czynienia na przestrzeni swojego życia.

  Więcej

  Samaritan Mobile Care Complex

  System mobilnych usług higienicznych i pralniczych dla osób starszych, które mieszkają na obszarach wiejskich na Łotwie i mają utrudniony dostęp do publicznych instytucji świadczących podobne usługi.

  Więcej

  Apiform

  Sposób na umożliwienie aktywności zawodowej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, których życiowym zamiłowaniem jest pszczelarstwo. Program realizowany jest w Bośni i Hercegowinie.

  Więcej

  Five App

  Ta stworzona przez 18-letniego licealistę aplikacja, która pierwotnie miała służyć do zabawnej komunikacji ze znajomymi, okazała się idealnym rozwiązaniem dla osób głuchoniemych. Za pomocą dostępnych znaków w języku migowym osoby takie mogą się porozumiewać bez przeszkód ze znajomymi, którzy nie używają tego języka.

  Więcej

  Vizwiz

  To aplikacja, która osobom niewidomym i niedowidzącym umożliwia przeczytanie tekstu (np. etykiety, recepty) poprzez wysłanie zdjęcia do systemu, gdzie następnie wolontariusz w ciągu 1 minuty odczytuje zapytanie i oddzwania z odpowiedzią.

  Więcej

 • Biblioteka

  Polecamy bezpłatne publikacje, w których znajdziesz ciekawe informacje i inspiracje na temat innowacji społecznych i ich rozwijania oraz projektowania rozwiązań razem z użytkownikami.

  Development Impact&You
  Practical tools to trigger & support social innovation

  Autorzy: Theo Keane, Brenton Caffin, Michael Soto, Ayush Chauhan, Rikta Krishnaswamy, Geke van Dijk, Megha Wadhawan

  Rok wydania: 2013

  Język: angielski

  Autorzy publikacji prezentują 30 konkretnych, innowacyjnych i łatwych do zastosowania narzędzi i metod pomagających w projektowaniu, planowaniu i zarządzaniu pomysłami, rozwojem oraz procesem. Opisane metody nie biorą się znikąd – autorzy w swojej dotychczasowej działalności przetestowali setki narzędzi i spośród nich wybrali te, które wydają im się najbardziej wartościowe. Są one dobrze opisane, a ich działanie przedstawione jest na podstawie sytuacji, z którymi autorzy musieli się zmierzyć.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  The Field Guide to Human Center Design

  Autorzy: Ideo.org

  Rok wydania: 2015

  Język: angielski

  Kolorowa 192-stronicowa publikacja prezentuje 57 metod projektowania usług pozwalających w inny sposób spojrzeć na wiele społecznych problemów. Autorzy starają się pokazać, że stosując te metody możemy poprawić jakość naszej pracy i dzięki temu przynieść korzyść otaczającemu nas światu.

  W publikacja znajdziemy wiele praktycznych przykładów, dzięki którym dowiadujemy się jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. The Field Guide zawiera wszystko czego potrzeba, żeby lepiej zrozumieć ludzi, dla których projektujemy usługi oraz żeby efektywniej korzystać z narzędzi, z których dotychczas pewnie korzystaliśmy nie do końca świadomie.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  Financing social impact

  Funding social innovation in Europe - mapping the way forward

  Autorzy: Social Innovation Europe

  Rok wydania: 2012

  Język: angielski

  Innowacje społeczne umożliwiają rozwiązywanie wielu problemów w społeczeństwie i zaspakajanie nieoczywistych potrzeb. Choć wiele osób się zgadza, że innowacje społeczne są tym, w co należałoby inwestować, to jednak środki przeznaczane na ten cel są stosunkowo skromne w stosunku np. do środków przekazywanych na badania i rozwój. Autorzy publikacji badają możliwości i prezentują szerokie spektrum finansowania innowacji w Europie zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  Głos Stoczni. Innowacje

  Autorzy: Jan Mencwel, Kuba Wygnański

  Rok wydania: 2013

  Język: polski

  W krótkiej formie autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czym są innowacje społeczne, jak można rozpoznawać autentyczną społeczną wartość różnych nowych rozwiązań, co hamuje rozwój innowacji w Polsce i jak to zmienić?

  W kilku krótkich rozdziałach rozważają różne aspekty rozwoju innowacji społecznych. Opisują także konkretne przykłady przedsięwzięć, które ich zdaniem należy uznać za innowacyjne. Przede wszystkim jednak „bronią” innowacji społecznych – piszą o tym, dlaczego warto w nie wierzyć i o nie zabiegać.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  Good incubation

  Autorzy: Paul Miller and Jessica Stacey

  Rok wydania: 2016

  Język: angielski

  Autorzy raportu starają się pokazać jak zmieniało się inkubowanie przedsięwzięć społecznych i co z tego wynika dla osób zajmujących się tym tematem. Opisują podstawowe zależności występujące w rozwoju tego typu projektów i wskazują czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na to, że dany pomysł okaże się sukcesem społecznym i rynkowym.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  Guide to social innovation

  Autorzy:

  Rok wydania: 2013

  Język: angielski

  Publikacja to przewodnik po innowacjach społecznych. Czytając go możemy się dowiedzieć, w jaki sposób autorzy definiują zjawisko innowacji społecznych i jak je klasyfikują. W celu lepszej orientacji w temacie podanych jest dużo konkretnych przykładów ukazujących różne aspekty innowacji.

  Ważnym aspektem książki są konkretne rekomendacje skierowane dla osób zajmujących się politykami publicznymi pokazujące, w jaki sposób można ułatwić innowatorom społecznym ulepszanie otaczającej nas rzeczywistości.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  Kulturalny start-up. Od pomysłu do realizacji

  Podpowiedzi dla inkubatorów

  Autorka: Marta Białek-Graczyk

  Rok wydania: 2016

  Język: polski

  Publikacja to zebrany przez Martę Białek-Graczyk, zbiór wskazówek, które wyrastają z modelu inkubowania projektów społeczno-kulturalnych wypracowanego przez lata działalności Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

  The Open Book of Social Innovation

  Autorzy: Robin Murray, Julie Caulier-Grice, Geoff Mulgan

  Rok wydania: 2010

  Język: angielski

  Publikacja przygotowana wspólnie przez dwie wiodące w temacie innowacji społecznych brytyjskie instytucje - Young Foundation i NESTA.

  Autorzy prezentują w niej różnorodny i energetyczny obraz innowacji społecznych w praktyce. Opisują metody i narzędzia wspomagające innowacje wykorzystywane w różnych częściach świata i w różnych sektorach – publicznym, biznesowym, pozarządowym.

   

  Publikacja dostępna tutaj.

 • Miejsca i instytucje przyjazne innowacjom społecznym

  Sieć IMPACT HUB

  Globalna sieć ponad 80 miejsc na całym świecie - pełniących funkcje laboratorium innowacji, inkubatorów biznesu, lokalnych centrów przedsiębiorczości społecznej. To unikalny ekosystem zasobów, inspiracji, okazji do współpracy, które razem pomagają w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, w tym wielu innowacji społecznych.

  Najbliższe geograficznie do Polski Impact Hub'y działają w Berlinie i Pradze.

   

  Więcej informacji

  Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych

  Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, znajdujące się na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, to miejsce, które ma wspierać rozwój miasta, jego mieszkańców, inicjować mądre zmiany i poprawiać jakość życia. Zostało stworzone z myślą o kreatywnych, nieszablonowych osobach, którym bliskie się zagadnienia jakości życia w mieście, dbania o jego przestrzeń, a także realizacji różnych polityk publicznych. Chce spotykać i łączyć ludzi zaangażowanych w rozwijanie projektów społecznych, wywodzących się z różnego rodzaju środowisk (m.in. administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata akademickiego). Chce wspierać praktyczne pomysły i przedsięwzięcia odnoszące się do realnych wyzwań. Tutaj będą mają powstawać, wzrastać i dojrzewać w optymalnych warunkach. Marzyciele i Rzemieślnicy to miejsce zarówno codziennej, biurowej pracy dla liderów zmian, jak i ważnych, inspirujących wydarzeń - debat, konferencji, warsztatów. Otwieramy się również na pomysły innych osób i instytucji. Chcemy, by było to miejsce dla każdego, kto ma pomysł na zmienianie świata na lepsze.

   

  Więcej informacji

  Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

  Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni.

  Laboratorium Innowacji Społecznych to także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.
  Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, żyło się lepiej.

   

  Więcej informacji

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzi projekty społeczne kulturalne w całej Polsce. Tworzy i promuje nowe modele działanie w sferze kultury. Pracujey z młodymi ludźmi, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i instytucji kultury, artystami i seniorami. Inspirujemy, przekazujemy wiedzę i narzędzia do działania.

  Od 2002 roku zespół ę przeprowadził przez proces od pomysłu do realizacji ponad 1000 społecznych innowatorów.

   

  Więcej informacji

  Center for Social Innovation

  Center for Social Innovation to miejsca działające w Nowym Jorku i w Toronto. To zarówno przestrzeń, jak i, przede wszystkim, społeczność skupiona wokół nich. Tworzą ją ludzie z różnych sektorów i zawodów. Bardzo wiele z powstających i prowadzonych tam przedsięwzięć dotyczy właśnie innowacji społecznych. Dzięki współpracy - w sensie dosłowny (co-working) i wspólnego działania nawzajem pomagają sobie w tym, by ich działania miały większą skalę i wpływ.

   

  Więcej informacji

  Sieć EBN

  EBN to sieć ponad 150 certyfikowanych centrów przedsiębiorczości i innowacji oraz 100 innych organizacji, które wspierają rozwój i wzrost innowacyjnych przedsięwzięć, start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw - w tym innowacji społecznych.

  EBN to także społeczność, której członkowie w codziennej pracy wspierają siebie nawzajem, by ich przedsięwzięcia były bardziej efektywne i stabilne.

   

  Więcej informacji

  Sieć Sensownego Biznesu

  Sieć Sensownego Biznesu to przedsięwzięcie wielofunkcyjne - środowisko/społeczność osób zainteresowanych zmianą (Zmienia się), program inkubacyjny i akceleracyjny oraz sieci - inwestorów, mentorów i wsparcia.

   

  Więcej informacji

  Ashoka Polska

  Ashoka Polska to część globalnie działającej instytucji, która dotychczas wsparła ponad 3000 innowatorów społecznych na całym świecie (z tego 170 w Europie Środkowej). Zespół Ashoka Polska wspiera członków Ashoki w Austrii, w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.

  Ashoka to jeden z ważniejszych ekosystemów dla liderów zmian: dostarcza ram prawnych, uwidaczniając ich pracę i promuje zmiany społeczne poprzez dzielenie się know-how, wsparcie finansowe, pomysły.

   

  Więcej informacji

  NESsT Polska

  NESsT to inkubator przedsiębiorstw społecznych na rynkach wschodzących. Rozwija trwałe, zrównoważone przedsiębiorstwa społeczne, oferując wsparcie na etapie planowania, inkubowania i skalowania. Stosuje zróżnicowane podejście poprzez inwestycje finansowe, wsparcie merytoryczne oraz udzielanie kapitału społecznego.

   

  Więcej informacji

  Nesta

  Nesta to brytyjska fundacja założona dzięki funduszom rządu Wielkiej Brytanii. Obecnie jedna z kluczowych instytucji zajmujących się tematem innowacji społecznych i innowacji w działaniach administracji publicznej.

  Prowadzi szereg przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji (inkubatorów, konkursów, tzw. challenges), wydaje wiele publikacji na ten temat.

   

  Więcej informacji

  Fundacja Kennisland

  Hasłem przewodnim tej holenderskiej (ale działającej w różnych częściach świata) organizacji jest "Kompleksowe zmiany w społeczeństwie wymagają nowych form innowacji".
  Jednym z głównych obszarów działania Kennislandu są innowacje społeczne (social innovation beyond the hype). W tej dziedzinie zajmują się zarówno działaniami praktycznymi (testowaniem nowych rozwiązań, wspieraniem rozwoju innowacyjnych pomysłów), jak i upowszechnianiem wiedzy i rzecznictwem na ten temat.

   

  Więcej informacji

  Campus Warsaw

All Posts
×