Pomiń menu

Maria Lewandowska-Woźniak
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
mlewandowska@stocznia.org.pl
tel. (22) 378 39 73