• O nas

  Za projektem "Innowacje na ludzką miarę" stoją - rzecz jasna - konkretne osoby i instytucje. Zachęcamy do poznania nas.

 • Nasze instytucje

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Jednym z głównych celów działalności Stoczni jest poszukiwanie i upowszechnianie skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji metod reagowania na ważne wyzwania społeczne.

  Stocznia gromadzi i dzieli się wiedzą o innowacjach społecznych, sama projektuje i wdraża nowe rozwiązania, a także wspiera innych w generowaniu pomysłów na innowacyjne działania oraz w ich rozwoju. Jednym z przejawów tego wsparcia są Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych.

  Więcej informacji: stocznia.org.pl

  Gmina Miasta Gdynia

  W działania projektowe w sposób szczególny zaangażowane są dwie gdyńskie instytucje - Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

   

  LIS ogniskuje swoje działania na projektowaniu i realizowaniu strategii, modeli, metod oraz nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania i potrzeby społeczne mieszkańców Gdyni. Organizuje i wspiera procesy rewitalizacyjne oraz animacyjne w lokalnych społecznościach na terenie miasta.

  Więcej informacji: innowacjespoleczne.gdynia.pl

   

  MOPS organizuje i koordynuje całość działań na rzecz mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.

  Więcej informacji: mopsgdynia.pl

  Miasto st. Warszawa

  W działania projektowe w sposób szczególny zaangażowane jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

  Więcej informacji: politykaspoleczna.um.warszawa.pl

  ECORYS Polska Sp. z o.o.

  Firma konsultingowo-badawcza, która pracuje zarówno dla organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji oraz podmiotów z sektora MŚP.

  Więcej informacji: ecorys.pl

 • Zespół

  Maja Durlik

  ewaluatorka, badaczka

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Jarosław Józefczyk

  specjalista ds. usług opiekuńczych dla osób zależnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

  Maria Lewandowska

  główna koordynatorka projektu, opiekunka zespołów pracujących nad innowacjami społecznymi
  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Karolina Malińska

  koordynatorka działań po stronie Ecorys Polska sp. z o.o.

  Maciej Onyszkiewicz

  ewaluator, badacz

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Jacek Przeciszewski

  opiekun zespołów pracujących nad innowacjami społecznymi

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Marzyciele i Rzemieślnicy

  Anna Ratajczak

  opiekunka zespołów pracujących nad innowacjami społecznymi

  Laboratorium Innowacji Społecznych

  Katarzyna Stec

  specjalistka ds. usług opiekuńczych dla osób zależnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

  Monika Stec

  ewaluatorka, badaczka

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Lech Uliasz

  specjalista ds. usług opiekuńczych dla osób zależnych, koordynator działań po stronie m.st. Warszawy

  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st Warszawy

  Kuba Wygnański

  specjalista ds. inkubowania innowacji społecznych

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Katarzyna Ziemann

  koordynatorka działań po stronie Gdyni

  Laboratorium Innowacji Społecznych

  Magdalena Żółkiewicz

  opiekunka zespołów pracujących nad innowacjami społecznymi

  Laboratorium Innowacji Społecznych

All Posts
×