Pomiń menu

Koordynatorki

 

Maria Lewandowska-Woźniak

główna koordynatorka projektu

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

 

Karolina Malińska

koordynatorka działań po stronie Ecorys Polska sp. z o.o.

 

 

Katarzyna Ziemann

koordynatorka działań po stronie Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych

 

 

Opiekunowie innowacji społecznych

 

Agata Bluj

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

Adam Chabiera

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Zofia Komorowska

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

 

Jacek Przeciszewski

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Marzyciele i Rzemieślnicy

 

 

Anna Ratajczak

Laboratorium Innowacji Społecznych

 

 

Magdalena Żółkiewicz

Laboratorium Innowacji Społecznych

 

Specjaliści

 

Jarosław Józefczyk

specjalista ds. potrzeb osób wymagających wsparcia i ich opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

 

 

Katarzyna Stec

specjalistka ds. potrzeb osób wymagających wsparcia i ich opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

 

Lech Uliasz

specjalista ds. potrzeb osób wymagających wsparcia i ich opiekunów

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie

 

 

Kuba Wygnański

specjalista ds. inkubowania innowacji społecznych

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

Ewaluatorzy

Magdalena Biejat

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

 

Maciej Onyszkiewicz

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

 

Monika Stec

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

Katarzyna Wójcikowska-Baniak

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”