Pomiń menu

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Jednym z głównych celów działalności Stoczni jest poszukiwanie i upowszechnianie skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji metod reagowania na ważne wyzwania społeczne.

Stocznia gromadzi i dzieli się wiedzą o innowacjach społecznych, sama projektuje i wdraża nowe rozwiązania, a także wspiera innych w generowaniu pomysłów na innowacyjne działania oraz w ich rozwoju. Jednym z przejawów tego wsparcia są Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych.

 

Więcej informacji: stocznia.org.pl

Gmina Miasta Gdynia

 

W działania projektowe w sposób szczególny zaangażowane są dwie gdyńskie instytucje – Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

 

LIS ogniskuje swoje działania na projektowaniu i realizowaniu strategii, modeli, metod oraz nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania i potrzeby społeczne mieszkańców Gdyni. Organizuje i wspiera procesy rewitalizacyjne oraz animacyjne w lokalnych społecznościach na terenie miasta.

 

Więcej informacji: innowacjespoleczne.gdynia.pl

 

MOPS organizuje i koordynuje całość działań na rzecz mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.

 

Więcej informacji: mopsgdynia.pl

Miasto st. Warszawa

W działania projektowe w sposób szczególny zaangażowane są Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

 

Więcej informacji: politykaspoleczna.um.warszawa.pl

ECORYS Polska Sp. z o.o.

Firma konsultingowo-badawcza, która pracuje zarówno dla organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji oraz podmiotów z sektora MŚP.

 

Więcej informacji: ecorys.pl